Best selection of premium Joomla 1.6 templates

Welkom bij FF advies

Frank FrowijnFF advies combineert inhoudelijke deskundigheid op het terrein van gebiedsontwikkeling met uitgebreide kennis over een doeltreffend bestuurlijk besluitvormingsproces.

Iedere gemeente is graag een vitaal dorp of een vitale stad. Vitale gemeenten kenmerken zich door vitale wijken, vitale winkelcentra en vitale bedrijventerreinen. Verpaupering van woonwijken, leegstand van winkels en/of verouderde bedrijventerreinen moeten worden aangepakt. Gemeenten werken daarom aan stedelijke vernieuwing, aan een duurzame winkelstructuur en aan de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen. Een geïntegreerde aanpak is vaak noodzakelijk.

FF advies biedt advies en ondersteuning bij opgaven op het terrein van de stedelijke vernieuwing, winkelcentra en bedrijventerreinen aan:

  • gemeenten
  • provincies en Rijk
  • woningbouwcorporaties
  • marktpartijen zoals ontwikkelaars

Dankzij een unieke combinatie van bestuurlijke en politieke sensitiviteit, praktijkervaring en inhoudelijke kennis is FF advies uw natuurlijke partner voor uw beleidsadvisering en ondersteuning op deze terreinen.

drs. F.J.A. (Frank) Frowijn (non-activiteit vanwege wethouderschap Heemskerk)

 

Contact

Website: FFadvies.nl
E-mail:     
Telefoon: 06-10055631
LinkedIn: http://nl.linkedin.com/in/frankfrowijn